عنوان: مکان استقرار بهینه دیوارهای برشی در طراحی سازه ها در مقابله با زلزله
نویسنده (گان): عطاءا... حاجتی مدارائی، استادیار دانشکده فنی دانشگاه گیلان
مجله/کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
تاریخ انتشار: 1380، تهران، ایران
صفحات: 9 صفحه (369 تا 377)
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 4.98 مگابایت

مکان استقرار بهینه دیوارهای برشی در طراحی سازه ها در مقابله با زلزله

در طراحی سازه ها، خصوصاً سازه های بتن آرمه، استفاده از سیستم «قاب-دیوار برشی» اغلب بین طراحان و مهندسین متداول است. در ویرایش سوم آیین نامه 2800 ، ضریب رفتار 7 برای «سیستم های قاب فضایی ساده به همراه دیوار برشی» و ضریب رفتار 8 برای «سیستم هایقاب فضایی خمشی به همراه دیوار برشی» پیشنهاد شده است. غیر از محدودیت های معماری که مکان استقرار دیوار برشی وابسته به آن است، استقرار بهینه این دیوارها در سازه به طریقی که بیشترین کارایی را در باربری بار زلزله ارائه دهد، به این معنی که با جذب بیشترین نیروی جانبی کمترین تغییرمکان جانبی را داشته باشد، نیز می تواند به عنوان سوالی مهم و کاربردی برای طراحی مطرح باشد.

در این بررسی با مطالعه رفتار تعدادی سازه منظم و نامنظم در موقعیت های مختلف استقرار دیوار برشی به این سوال مهم پاسخ داده می شود.

 

  دانلود رایگان