عنوان: اثر آرماتور جانبی در پیوستگی آرماتور و بتن (بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا)
نویسنده (گان): دکتر محمدرضا اصفهانی
مجله/کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
تاریخ انتشار: 1388
صفحات: 10 صفحه
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 666 کیلوبایت

اثر آرماتور جانبی در پیوستگی آرماتور و بتن (بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا)

در این مقاله اثر آرماتور جانبی یا همان آرماتور عرضی (خاموت) در ظرفیت پیوستگی آرماتور و بتن در محل وصله های تعبیه شده در تیرهای بتن آرمه بررسی می گردد. کلیه وصله ها اعم از محصور شده و غیر محصور در آرماتور جانبی مورد توجه قرار گرفته و معادله ای برای تعیین ظرفیت پیوستگی آرماتور و بتن در تیرهای بتن آرمه ارائه می گردد. این معادله برای تیرهای ساخته شده از بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا قابل استفاده خواهد بود. برای تعداد 138 نتیجه آزمایشگاهی موجود در مورد بتن با مقاومت معمولی، میانگین نسبت ظرفیت پیوستگی آزمایشی به محاسباتی برابر 1.004 با انحراف معیار 0.101 می باشد. این اعداد نشان می دهند که معادله ارائه شده به مراتب دقیق تر از سایر معادلات پیشنهادی و ضوابط آیین نامه های مختلف ظرفیت پیوستگی بین آرماتور و بتن در محل وصله ها را محاسبه می کند.

مقایسه مقادیر محاسباتی با نتایج آزمایش های مربوط به بتن با مقاومت بالا (HSC) نیز نشان می دهد که این معادله به خوبی برای پیش بینی ظرفیت پیوستگی بین آرماتور و بتن با مقاومت بالا نیز قابل استفاده است.

 

دانلود رایگان