عنوان: بررسی مقاومت ستون های لاغر ساخته شده از بتن با مقاومت بالا HSC
نویسنده (گان): علی اکبر مقصودی و ناصر صفی یاری اسکندر
مجله/کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
تاریخ انتشار: 1388
صفحات: 9 صفحه
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 622 کیلوبایت

بررسی مقاومت ستون های لاغر ساخته شده از بتن با مقاومت بالا (HSC)

در این مقاله رفتار ستون های لاغر ساخته شده از بتن با مقاومت بالا HSC تحت ترکیب نیروی محوری و خمش تک محوره مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبه مقاومت ستون لاغر پس از فرض توزیع مناسب تنش در ناحیه فشاری بتن با مقاومت بالا، از روش مبتنی بر آنالیز پایداری ستون استفاده شده است. در روش ارائه شده خیز وسط ستون تحت نیروی محوری خارج از مرکز محاسبه شده و از روی آن لنگر ثانوی موجود در مقطع بدست می آید. خیز ناشی از خزش در اثر بارهای دراز مدت و تأثیر ممان های ثانویه در اثر تغییرمکان جانبی قاب مهارنشده به عنوان خروج از مرکزیت اضافی در ستون لاغر منظور شده است. بر اساس روش ارائه شده پیشنهاداتی برای طراحی ستون های لاغر ساخته شده از بتن با مقاومت بالا HSC ارائه گردیده است.

 

دانلود رایگان