عنوان: نشریه 139 - آیین نامه بارگذاری پلها
ناشر: سازمان برنامه و بودجه
ویرایش: 1379 - تجدیدنظر اول
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 1.40 مگابایت
تعداد صفحات: 102

نشریه 139 – آیین نامه بارگذاری پلها

ویرایش کنونی نشریه 139 سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان «آیین نامه بارگذاری پلها» در واقع نسخه اصلی اصلاح شده ویرایش قبلی این نشریه در سال 1374 است که از جمله تغییرات و اصلاحات انجام شده در آن می توان به ادغام بارهای نوع اول و دوم در فصل 3 بخش بارگذاری پلهای راه و ارائه روش جدید برای در نظر گرفتن بار کامیون منفرد و قطار شده اشاره نمود. فهرست فصول نشریه 139 «آیین نامه بارگذاری پلها» به شرح زیر می باشد.

فهرست مطالب نشریه 139 - آیین نامه بارگذاری پلها

بخش اول: کلیات، بارگذاری پلهای راه

 • فصل اول – کلیات
 • فصل دوم – بارهای دائمی
 • فصل سوم – بارهای بهره برداری
 • فصل چهارم – اثر بار باد، جریان آب و غوطه وری
 • فصل پنجم – اثر بار دما و تغییرات آن، جمع شدگی و خزش بتن، نشست پایه ها و تغییرشکل دستگاه های تکیه گاهی
 • فصل ششم – اثر زمین لرزه
 • فصل هفتم – نرده و جان پناه
 • فصل هشتم – آزمایش بارگذاری پل

بخش دوم: بارگذاری پلهای راه آهن

 • فصل اول – کلیات
 • فصل دوم – بارهای دائمی
 • فصل سوم – بارهای بهره برداری
 • فصل چهارم – اثر بار باد، جریان آب و غوطه وری
 • فصل پنجم – اثر بار دما و تغییرات آن، جمع شدگی و خزش بتن، نشست پایه ها و تغییرشکل دستگاه های تکیه گاهی
 • فصل ششم – اثر زمین لرزه
 • فصل هفتم – آزمایش بارگذاری پل
 • پیوست1 – نمونه ای از روش های محاسبه بار مرده وارده بر پلهای زیرخاکی
 • پیوست2 – نمایه

 

دانلود رایگان