عنوان: نشریه 234 - آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران
تهیه کننده:
ناشر: سازمان برنامه و بودجه
ویرایش: تجدیدنظر اول - 1390
فرمت فایل: PDF (زیپ شده)
حجم فایل: 2.69 مگابایت
تعداد صفحات: 279

نشریه 234 – آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران

نشریه 234 سازمان برنامه و بودجه با عنوان «آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران» نشریه ای است که در بر گیرنده ضوابط و معیارهای طراحی روسازی راه های آسفالتی بوده و با استفاده از آیین نامه ها، مبانی و معیارها و توصیه های فنی بین المللی و تجارب راهسازی کشور تهیه گردیده است. فهرست فصول نشریه 234 به شرح زیر می باشد.

فهرست فصول نشریه 234 (آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران)

1 – کلیات

2 – بستر روسازی

3– زیراساس

4- اساس

5- قیر در راهسازی

6- اندودهای نفوذی و سطحی

7- آسفالت های حفاظتی

8- آسفالت سرد

9- آسفالت گرم

10- ترافیک

11- طرح روسازی راه

12- بهسازی و روکش آسفالت

13- آسفالت ماستیک درشت دانه

واژگان

تبدیل آحاد

مراجع

 

دانلود رایگان